KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 20-08-2019

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2019.


Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp cho chuyên ngành Truyền thông văn hóa: 14h00 ngày 24/8/2019.

Sinh viên tập trung làm thủ tục: 14h00 ngày 23/8/2019

Để buổi lễ tổ chức được trang trọng, các Tân cử nhân chú ý trang phục và thời gian đã thông báo.

 

Nguồn: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

BBT Website - K.P

Từ khóa: