LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 13-08-2019 01:08:30

Ý nghĩa logo Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Xem thêm

KHOA TRUYỀN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

Ngày đăng: 26-07-2019 02:07:13

Khoa Truyền thông là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa...

Xem thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 19-07-2019 11:07:01

Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Xem thêm

TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ

Ngày đăng: 07-08-2018 07:08:38

Chuyên ngành Truyền thông Văn hoá - Cử nhân Văn hoá học - Trường Đại học Văn hoá TP.Hồ Chí Minh.

Xem thêm

LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 04:04:19

Logo Khoa có ý nghĩa gì?

Tại sao lại có những màu sắc như vậy?

Hình chìm trong từng cánh trên logo là

Xem thêm
  • 1
  • 2