TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ

Ngày đăng: 07-08-2018 07:08:38

Chuyên ngành Truyền thông Văn hoá - Cử nhân Văn hoá học - Trường Đại học Văn hoá TP.Hồ Chí Minh.

Xem thêm

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 06:04:22

Đội ngũ giảng viên thuộc Khoa Truyền thông bao gồm thành phần Giảng viên cơ

Xem thêm

LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 04:04:19

Logo Khoa có ý nghĩa gì?

Tại sao lại có những màu sắc như vậy?

Hình chìm trong từng cánh trên logo là

Xem thêm

SƠ LƯỢC KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 02-04-2018 04:04:10

Khoa Truyền thông - nơi đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa: “Kết nối sáng tạo

Xem thêm