ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 07-06-2024 07:06:03

Cơ cấu tổ chức khoa Truyền thông 

Xem thêm

Thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu Khoa Truyền thông

Ngày đăng: 13-08-2019 01:08:30

Ý nghĩa logo Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Xem thêm

KHOA TRUYỀN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

Ngày đăng: 26-07-2019 02:07:13

Khoa Truyền thông là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa...

Xem thêm

LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 04:04:19

Logo Khoa có ý nghĩa gì?

Tại sao lại có những màu sắc như vậy?

Hình chìm trong từng cánh trên logo là

Xem thêm

SƠ LƯỢC KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 02-04-2018 04:04:10

Khoa Truyền thông - nơi đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa: “Kết nối sáng tạo

Xem thêm