Học phí năm học 2022-2023

Ngày đăng: 23-08-2022 06:08:16
Xem thêm

DANH SÁCH TÁCH LỚP KHÓA 9

Ngày đăng: 21-10-2020 04:10:28

KTT-Khoa Truyền thông thông báo danh sách sinh viên các lớp khóa 9 và phân công

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày đăng: 11-05-2020 09:05:46

Danh sách các trường tổ chức thi và cấp giấy chứng chỉ Tiếng Anh và Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN HỌC KỲ MÙA THU 2020

Ngày đăng: 09-05-2020 12:05:02

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2020 tại Trường

Xem thêm