GALA CÔNG CHIẾU SẢN PHẨM - TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA 5

Ngày đăng: 30-12-2019 04:12:49

KTT - Sáng ngày 26/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT: DẤU ẤN

Ngày đăng: 25-12-2019 10:12:23

KTT - Chiều ngày 23/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại học

Xem thêm

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2020 (THÁI LAN)

Ngày đăng: 20-12-2019 10:12:25

Bộ phận Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Thông báo về chương

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ: ĐẮNG VÀ NGỌT

Ngày đăng: 13-12-2019 02:12:26

Chương trình biểu diễn văn nghệ thuộc học phần Nghệ thuật học đại

Xem thêm

THAM QUAN THỰC TẾ CƠ QUAN BÁO CHÍ

Ngày đăng: 08-11-2019 04:11:04
Học đi đôi với hành là yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo
Xem thêm