CHƯƠNG TRÌNH "THẮM LẠI MÀN NHUNG"

Ngày đăng: 04-07-2020 08:07:18

KTT - Nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Khoa Truyền thông

Xem thêm

MỘT NGÀY ĐẾN VỚI BẢO TÀNG

Ngày đăng: 27-06-2020 10:06:18

KTT - Nằm trong chuỗi hoạt động của Liên chi hội Khoa Truyền thông năm

Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020 CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

Ngày đăng: 19-05-2020 10:05:04

Thông tin tuyển sinh năm 2020 - Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa.

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày đăng: 11-05-2020 09:05:46

Danh sách các trường tổ chức thi và cấp giấy chứng chỉ Tiếng Anh và Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Xem thêm