Giới thiệu Buổi công chiếu sản phẩm truyền thông Khóa 2019

Ngày đăng: 29-12-2022 06:12:28

Trải qua chặng đường gần 4 năm, chuyến đò đưa Sinh viên Truyền thông Văn hóa 8

Xem thêm

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Một thời đẹp nhất"

Ngày đăng: 26-12-2022 08:12:58

Ngày 21/12/2022 tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã

Xem thêm

Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Dệt tóc kết niềm tin"

Ngày đăng: 25-12-2022 08:12:29

Dệt tóc kết niềm tin -  Khi sự yêu thương được thể hiện hơn cả một lời

Xem thêm

Giới thiệu chương trình "Dệt tóc kết niềm tin"

Ngày đăng: 06-12-2022 10:12:35

“DỆT TÓC KẾT NIỀM TIN”

Xem thêm

Thanh niên xung phong - Những anh hùng thầm lặng

Ngày đăng: 04-12-2022 09:12:20

“Màu áo xanh thanh niên tình nguyện, mãi dâng đời sức trẻ xung

Xem thêm