KHAI GIẢNG LỚP HỌC TRUYỀN THÔNG VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VỚI GIẢNG VIÊN BA LAN

Ngày đăng: 08-10-2019 10:10:35

KTT - Nằm trong Kế hoạch học tập Học kỳ I (2019-2020), Khoa Truyền thông liên kết với giảng

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ VI (2019-2020) ĐOÀN KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 08-10-2019 10:10:08

KTT - Chiều ngày 01/10/2019, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn khoa

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ IV (2019-2022) LIÊN CHI HỘI KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 04-10-2019 11:10:11

KTT - Sáng ngày 03/10/2019, tại phòng 2B.505 - Cơ sở 2 - Trường ĐH Văn hóa Thành

Xem thêm

HỘI THẢO MULTIMEDIA CÙNG CHUYÊN GIA

Ngày đăng: 03-10-2019 04:10:07

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 (2019-2020)

Ngày đăng: 03-10-2019 04:10:28

Khoa Truyền thông thông báo lịch học Học kỳ I (2019-2020)

Xem thêm