Học phí năm học 2022-2023

Ngày đăng: 23-08-2022 06:08:16
Xem thêm

Sinh viên năm nhất khoa Truyền Thông tham gia “chuyến dã ngoại” một tháng mang tên mùa quân sự

Ngày đăng: 30-05-2022 07:05:37

Sinh viên năm nhất Khoa Truyền thông tham gia học phần

Xem thêm

Hành trình hoàn thiện qua từng học phần

Ngày đăng: 18-05-2022 08:05:23

Học tại trường và thực hành tại doanh nghiệp là một trong những yêu

Xem thêm