TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại:(028)3899.2901

Email: web@hcmuc.edu.vn