DANH SÁCH TÁCH LỚP KHÓA 9

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-10-2020

KTT-Khoa Truyền thông thông báo danh sách sinh viên các lớp khóa 9 và phân công cố vấn học tập quản lý các lớp.


DANH SÁCH SINH VIÊN

KHÓA 2020 - 2024

1. Truyền thông Văn hóa 9.1

Cố vấn học tập: Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn

Danh sách lớp: Tải tại đây

2.  Truyền thông Văn hóa 9.2

Cố vấn học tập: Thạc sĩ Lưu Thu Huyền

Danh sách lớp: Tải tại đây

3.  Truyền thông Văn hóa 9.3

Cố vấn học tập: Thạc sĩ Vũ Chi Mai

Danh sách lớp: Tải tại đây

 

 

Từ khóa: