THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM HỌC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 13-08-2019

Khoa Truyền thông tổ chức họp lớp cho sinh viên các khóa 2016, 2017, 2018 vào ngày 15/8/2019.


Sinh viên các lớp năm 2, 3, 4 tập trung lúc 9h30 - 11h30 tại cơ sở 2.

Phòng họp: 

Nội dung họp:

- Gặp Cố vấn học tập đầu năm

- Thông qua lịch học năm học 2019 - 2020

- Thông báo các hoạt động của khoa trong năm học mới

- Khảo sát tình hình học tập của giảng viên và sinh viên trong năm học 2018 - 2019

Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, yêu cầu sinh viên tập trung đúng giờ và đầy đủ.

 

Khoa Truyền thông

BBT Website - K.P

Từ khóa: