CÁC KHÓA HỌC NGOẠI KHÓA VỀ MULTIMEDIA

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-10-2019

Viện Sphinx Arena tổ chức các khóa học ngoại khóa cấp chứng chỉ về "multimedia", có ưu đãi cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.


CÁC KHÓA HỌC

 

 

Các bạn sinh viên Khoa Truyền thông có thể đăng ký tham gia khóa học, chứng chỉ được chấp nhận để hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp của chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa.

BBT Website - K.P

Từ khóa: