THAM QUAN THỰC TẾ CƠ QUAN BÁO CHÍ

Học đi đôi với hành là yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông văn hóa, tùy vào thực tiễn, các học phần sẽ có những hình thức thực tế môn học khác nhau. Với học phần Ngôn ngữ truyền thông và Văn bản truyền thông trong năm học
[Xem thêm...]

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TRUYỀN THÔNG VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VỚI GIẢNG VIÊN BA LAN

KTT - Nằm trong Kế hoạch học tập Học kỳ I (2019-2020), Khoa Truyền thông liên kết với giảng viên nước ngoài, mở lớp học phần "Truyền thông và Nghiên cứu văn hóa" cho sinh viên các lớp chuyên ngành Truyền thông Văn hóa và Văn hóa Việt Nam.


[Xem thêm...]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ VI (2019-2020) ĐOÀN KHOA TRUYỀN THÔNG

KTT - Chiều ngày 01/10/2019, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn khoa Truyền thông nhiệm kì lần VI năm 2019-2020 đã diễn ra tại Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.


[Xem thêm...]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ IV (2019-2022) LIÊN CHI HỘI KHOA TRUYỀN THÔNG

KTT - Sáng ngày 03/10/2019, tại phòng 2B.505 - Cơ sở 2 - Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội Khoa Truyền thông tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhiệm kỳ IV (2019-2022).


[Xem thêm...]

HỘI THẢO MULTIMEDIA CÙNG CHUYÊN GIA

KTT - Khoa Truyền thông phối hợp cùng Đoàn TN - Hội sinh viên Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh và Viện SPHINX ARENA tổ chức buổi [Xem thêm...]