GALA CÔNG CHIẾU SẢN PHẨM - TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA 5

KTT - Sáng ngày 26/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Gala Công chiếu sản phẩm thi hết học phần "Thực hiện dự án về truyền thông phát sóng hoặc một tác phẩm phim ngắn" do tập thể sinh viên lớp Truyền
[Xem thêm...]

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT: DẤU ẤN

KTT - Chiều ngày 23/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “DẤU ẤN” do lớp Truyền thông Văn hóa 6 (Khoa Truyền thông) và Văn hóa học 12 (Khoa Văn hóa học) phối hợp tổ chức.


[Xem thêm...]

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ: ĐẮNG VÀ NGỌT

Chương trình biểu diễn văn nghệ thuộc học phần Nghệ thuật học đại cương với tên gọi "Đắng và Ngọt" do tập thể lớp Truyền thông Văn hóa 8.1 và Truyền thông Văn hóa 8.2 biểu diễn.


[Xem thêm...]

THAM QUAN THỰC TẾ CƠ QUAN BÁO CHÍ

Học đi đôi với hành là yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông văn hóa, tùy vào thực tiễn, các học phần sẽ có những hình thức thực tế môn học khác nhau. Với học phần Ngôn ngữ truyền thông và Văn bản truyền thông trong năm học
[Xem thêm...]

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TRUYỀN THÔNG VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VỚI GIẢNG VIÊN BA LAN

KTT - Nằm trong Kế hoạch học tập Học kỳ I (2019-2020), Khoa Truyền thông liên kết với giảng viên nước ngoài, mở lớp học phần "Truyền thông và Nghiên cứu văn hóa" cho sinh viên các lớp chuyên ngành Truyền thông Văn hóa và Văn hóa Việt Nam.


[Xem thêm...]