TRUYỀN THÔNG TRONG TUYỂN SINH TẠI KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

KTT - Trong thời đại hiện nay, vai trò của truyền thông trong các trường đại học luôn khẳng định được tầm quan trọng của mình trong việc quảng bá, giới thiệu đến đối tượng học sinh quan tâm đến lĩnh
[Xem thêm...]

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

KTT - Năm 2020, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Truyền thông tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành Truyền thông Văn hóa (Ngành Văn hóa học).


[Xem thêm...]

GALA CÔNG CHIẾU SẢN PHẨM - TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA 5

KTT - Sáng ngày 26/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Gala Công chiếu sản phẩm thi hết học phần "Thực hiện dự án về truyền thông phát sóng hoặc một tác phẩm phim ngắn" do tập thể sinh viên lớp Truyền
[Xem thêm...]

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT: DẤU ẤN

KTT - Chiều ngày 23/12/2019, tại Hội trường Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “DẤU ẤN” do lớp Truyền thông Văn hóa 6 (Khoa Truyền thông) và Văn hóa học 12 (Khoa Văn hóa học) phối hợp tổ chức.


[Xem thêm...]

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ: ĐẮNG VÀ NGỌT

Chương trình biểu diễn văn nghệ thuộc học phần Nghệ thuật học đại cương với tên gọi "Đắng và Ngọt" do tập thể lớp Truyền thông Văn hóa 8.1 và Truyền thông Văn hóa 8.2 biểu diễn.


[Xem thêm...]