LỊCH THI LẠI CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I (2018-2019)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-08-2019

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi lại các lớp đại học hệ chính quy Học kỳ 1 (2018-2019).


Lịch thi hình thức tự luận: http://truyenthong.hcmuc.edu.vn/img_data/files/LỊCH THI LẠI CÁC LỚP ĐH HỆ CHÍNH QUY HK1 TỰ LUẬN (2018-2019).xls

Lịch thi hình thức khác: http://truyenthong.hcmuc.edu.vn/img_data/files/LỊCH THI LẠI CÁC LỚP ĐH HỆ CHÍNH QUY HK1 HÌNH THỨC KHÁC (2018-2019).xls

 

Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

BBT Website - K.P

Từ khóa: