LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 (2019-2020)

Ngày đăng: 03-10-2019 04:10:28

Khoa Truyền thông thông báo lịch học Học kỳ I (2019-2020)

Xem thêm

LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HKI (2019 - 2020)

Ngày đăng: 13-08-2019 11:08:44

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân Học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Xem thêm

TỔNG HỢP LỊCH HỌC HỌC KỲ II (2017-2018)

Ngày đăng: 02-04-2018 07:04:22

Lịch học Học kỳ II các lớp thuộc Khoa Truyền thông, từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018

Xem thêm