Kế hoạch học tập học kỳ 1 (2019-2020)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-10-2019

Khoa Truyền thông thông báo lịch học Học kỳ I (2019-2020)


LỊCH HỌC CÁC LỚP CHÍNH QUY KHOA TRUYỀN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

Lớp Truyền thông Văn hóa 5 (Khóa 2016)

Lớp Truyền thông Văn hóa 6 (Khóa 2017)

 

BBT Website - K.P

Từ khóa: