Lịch tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2019 - 2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 13-08-2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân Học kỳ I năm học 2019 - 2020.


LỊCH SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC

 

Thời gian học từ 12/8-17/8/2019.

Tại Hội trường C - Cơ sở 1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

1. Lịch học các lớp năm 2

2. Lịch học các lớp năm 3

3. Lịch học các lớp năm 4

4. Lịch sinh hoạt với khoa chuyên môn

 

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

BBT Website - K.P

Từ khóa: