Thông báo tổ chức tọa đàm “Thực trạng chương trình đào tạo so với Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 25-05-2023

Kính mời quý khách mời đến dự tọa đàm “Thực trạng chương trình đào tạo ngành Văn hoá học (Chuyên ngành Văn hoá Việt Nam, Công nghiệp văn hoá, Truyền thông văn hoá) so với Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo” do Khoa Văn hoá học và Khoa Truyền thông phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.