CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THUYẾT NÚI BÀ RÁ

Ngày đăng: 20-08-2019 04:08:46

Cuộc thi tìm hiểu về truyền thuyết núi Bà Rá do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức.

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Ngày đăng: 20-08-2019 11:08:08

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2019.

Xem thêm

THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM HỌC

Ngày đăng: 13-08-2019 09:08:56

Khoa Truyền thông tổ chức họp lớp cho sinh viên các khóa 2016, 2017, 2018 vào ngày 15/8/2019.

Xem thêm

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I (2018-2019)

Ngày đăng: 10-08-2019 05:08:15

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi lại các lớp đại học hệ chính quy Học kỳ 1 (2018-2019).

Xem thêm