LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII 2017-2018

Ngày đăng: 14-05-2018 08:05:56

Sinh viên Truyền thông văn hóa các lớp sẽ thi kết thúc các học phần học kì 2, năm học 2017 - 2018 từ ngày 12/06/2018 đến ngày 26/06/2018 tại cơ sở

Xem thêm

THÔNG BÁO THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (Bắt buộc)

Ngày đăng: 03-04-2018 03:04:19

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường chưa mua BHYT năm 2018, phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm