LỄ TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA NĂM 2020

Ngày đăng: 29-10-2020 03:10:51

KTT - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức lễ Tốt nghiệp cử nhân chuyên

Xem thêm

KHOA TRUYỀN THÔNG SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

Ngày đăng: 22-10-2020 09:10:12

KTT - Khoa Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt đầu khóa với Tân sinh viên

Xem thêm

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ DI SẢN VĂN HÓA

Ngày đăng: 21-10-2020 05:10:56

KTT - Sinh viên lớp Truyền thông Văn hóa 8.1 tổ chức các chuyến đi trải

Xem thêm

DANH SÁCH TÁCH LỚP KHÓA 9

Ngày đăng: 21-10-2020 04:10:28

KTT-Khoa Truyền thông thông báo danh sách sinh viên các lớp khóa 9 và phân công

Xem thêm