Tham quan cơ sở đào tạo và tham gia sự kiện "Lecturer Private Class: Ứng xử thanh lịch trên bàn tiệc 5 sao"

Ngày đăng: 09-05-2021 12:05:42

Khoa Truyền thông tham quan cơ sở đào tạo Hướng Nghiệp Á Âu

Xem thêm

Sinh viên Khoa Truyền thông thực hành làm MC chuyên nghiệp

Ngày đăng: 06-01-2021 04:01:59

KTT - Các sinh viên lớp Truyền thông Văn hóa 7 - Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM

Xem thêm

Trạm 45 năm - Hành trình tiếp nối

Ngày đăng: 04-01-2021 09:01:01

KTT - Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức

Xem thêm

GALA CÔNG CHIẾU SẢN PHẨM - TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA 6

Ngày đăng: 24-12-2020 05:12:12

KTT - Lớp Truyền thông Văn hóa 6 - Khoa Truyền thông tổ chức

Xem thêm

TOẠ ĐÀM VỀ NHẬN DIỆN VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 28-11-2020 06:11:49

KTT - Toạ đàm với chủ đề "Khủng hoảng truyền thông -

Xem thêm