THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2020 (THÁI LAN)

Ngày đăng: 20-12-2019 10:12:25

Bộ phận Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Thông báo về chương

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ: ĐẮNG VÀ NGỌT

Ngày đăng: 13-12-2019 02:12:26

Chương trình biểu diễn văn nghệ thuộc học phần Nghệ thuật học đại

Xem thêm

THAM QUAN THỰC TẾ CƠ QUAN BÁO CHÍ

Ngày đăng: 08-11-2019 04:11:04
Học đi đôi với hành là yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo
Xem thêm

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TRUYỀN THÔNG VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VỚI GIẢNG VIÊN BA LAN

Ngày đăng: 08-10-2019 10:10:35

KTT - Nằm trong Kế hoạch học tập Học kỳ I (2019-2020), Khoa Truyền thông liên kết với giảng

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ VI (2019-2020) ĐOÀN KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 08-10-2019 10:10:08

KTT - Chiều ngày 01/10/2019, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn khoa

Xem thêm