Thông tin tuyển sinh năm 2021

Ngày đăng: 09-05-2021 12:05:00

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Truyền thông Văn hóa căn cứ theo Đề

Xem thêm

Tưng bừng hội thao Khoa Truyền thông lần 1/2021

Ngày đăng: 09-05-2021 12:05:56

KTT - Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Khoa Truyền thông tổ chức Hội thao Khoa

Xem thêm

Khóa học biên kịch Show Don't Tell

Ngày đăng: 09-05-2021 12:05:52

Khóa học biên kịch phi lợi nhuận SHOW DON’T TELL

Xem thêm

Sinh viên Khoa Truyền thông với buổi học thực tế tại VOV

Ngày đăng: 09-05-2021 12:05:46

Sinh viên lớp Truyền thông Văn hóa 8 đi học tập thực tế học phần Kỹ năng

Xem thêm