LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 04:04:19

Logo Khoa có ý nghĩa gì?

Tại sao lại có những màu sắc như vậy?

Hình chìm trong từng cánh trên logo là

Xem thêm

SƠ LƯỢC KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 02-04-2018 04:04:10

Khoa Truyền thông - nơi đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa: “Kết nối sáng tạo

Xem thêm
  • 1
  • 2