CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-04-2018

Bạn hiểu về chuyên ngành như thế nào?

Bạn sẽ học những gì?

Cùng tìm hiểu về chuyên ngành Truyền thông Văn hóa nhé!

 


Mã ngành: 7229040C

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D09, D14

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

 

Từ khóa: