CUỘC THI GREEN TALENTS

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-04-2018

Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi Green Talents do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức.


Tại Bonn, Đức ngày 09/04/2018 Phát triển bền vững là nền tảng để bảo vệ trái đất của

chúng ta cho các thế hệ hiện tại và tương lai bằng cách tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu

cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Những chủ đề có liên quan đến chính

trị toàn cầu này đòi hỏi sự hợp tác nghiên cứu quốc tế. Với các trung tâm nghiên cứu và

cải tiến hiện đại, Đức đặc biệt hỗ trợ các nỗ lực bằng cách tăng cường hợp tác quốc tế

giữa những nhà nghiên cứu có tư tưởng xuất sắc và nổi bật cho tương lai.

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cuộc thi danh tiếng

“Green Talents - Diễn đàn Quốc tế về những tiềm năng lớn trong Phát triển bền vững & quot; từ

năm 2009. Giải thưởng này vinh danh 25 nhà nghiên cứu trẻ mỗi năm.

Vì vậy cuộc thi Green Talents thành công trong việc khuyến khích sự trao đổi toàn cầu

các ý tưởng xanh sáng tạo từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Từ khi thành lập, giải

thưởng đã công nhận 207 nhà nghiên cứu và nhà khoa học trẻ tuổi đến từ 57 quốc gia vì

những thành tựu và đóng góp nổi bật của họ trong việc góp phần làm cho cộng đồng,

quốc gia và xã hội của họ bền vững hơn. Những người đoạt giải được lựa chọn bởi một

ban giám khảo là các chuyên gia nổi tiếng của Đức và được cấp độc quyền truy cập vào

nhóm các chuyên gia nghiên cứu xuất sắc của Đức.

Giải thưởng Tài năng Xanh năm 2018 bao gồm:

• Lời mời tham dự Diễn đàn Khoa học 2018 được tài trợ toàn phần trong hai tuần, bao

gồm:

- Chuyến viếng thăm các cơ sở, cơ quan và công ty hàng đầu của Đức để tìm hiểu những

ý tưởng nghiên cứu độc quyền trong các nghiên cứu và các dự án tiên phong của họ;

- Các cuộc hẹn cá nhân giữa người chiến thắng với các chuyên gia Đức để thảo luận về

khả năng nghiên cứu và hợp tác sắp tới;

- Cơ hội kết nối mạng lưới những người tham gia Green Talents tại lễ trao giải ở Berlin

• Một dự án nghiên cứu được tài trợ toàn phần trong thời gian tối đa là ba tháng tại một

cơ sở do người chiến thắng lựa chọn trong năm 2019

• Quyền truy cập đặc biệt vào mạng lưới cựu những người đoạt giải thưởng Green

Talents.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo website www.greentalents.de, thông tin tham

dự cũng như phần giới thiệu giải thưởng đã được đăng tải.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23 tháng 5 năm 2018, 2 giờ chiều CEST.

Từ khóa: