THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC 4+1 TẠI BA LAN

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-04-2018

Học bổng du học tại Ba Lan dành cho đối tượng sinh viên năm cuối.


Thông báo du học thêm 1 năm tại Ba Lan, được nhận thêm 1 bằng Đại học thứ 2 của Ba Lan có giá trị trên toàn Châu Âu.

Sinh viên năm cuối quan tâm có thể tìm hiểu nội dung học bổng TẠI ĐÂY

Từ khóa: