THÔNG BÁO HỌC BỔNG ERASMUS PLUS

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 20-12-2019

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thông tin về việc ứng tuyển chương trình học bổng Erasmus plus năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan.
Nội dung chi tiết vui lòng tìm hiểu trong file ảnh đính kèm.


Từ khóa: