SINH VIÊN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 08-10-2019 11:10:05

Cụm từ “nghiên cứu khoa

Xem thêm

TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ 3 - TẬP THỂ VỮNG MẠNH

Ngày đăng: 08-08-2018 04:08:36

Lớp Truyền thông Văn hoá 3, Khoá 2014 - 2018, Khoa Truyền thông

Xem thêm

VIẾT CHO NHỮNG TÂN SINH VIÊN

Ngày đăng: 08-08-2018 02:08:41

Bạn có biết không? Đời sinh viên thật sự nó rất đẹp, nó mang “màu hồng”, nhưng cũng có lắm chông

Xem thêm

KINH NGHIỆM CHO TÂN SINH VIÊN

Ngày đăng: 07-08-2018 11:08:21

Khi là một học sinh bước từ môi trường học tập trung học phố thông lên môi trường đại học thì chắc chắn các bạn sẽ có rất

Xem thêm

LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Ngày đăng: 14-05-2018 07:05:08

Sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng không chỉ là học mà còn đẹp

Xem thêm