Trang thông tin của Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-05-2018

GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG.

Địa chỉ: https://www.facebook.com/doanhoitruyenthongvhs

Nơi cập nhật những thông tin, tin tức về Đoàn Hội Lớp, Khoa, Trường, các hoạt động tình nguyện, cộng đồng, sinh hoạt , ... 

Fanpage Đoàn - Hội Truyền thông VHS sẽ gồm các bài viết thuộc các chuyên mục với các hashtag: #truyenthongtintuc #truyenthonggioithieu #truyenthongsukien #truyenthonghoctap #truyenthonggiaitri#truyenthongsuckhoe


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN