Giảng viên Khoa Truyền thông

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 23-06-2021

Đội ngũ giảng viên Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

(Phần 1: Giảng viên cơ hữu)


Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM hiện nay có 06 giảng viên cơ hữu thuộc các lĩnh vực văn hóa, truyền thông, báo chí, marketing và 1 giáo vụ khoa, đồng thời có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành đang làm việc tại các cơ quan báo chí, công ty truyền thông và các doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của chuyên ngành, đội ngũ giảng viên luôn được chú trọng tăng cường cả về số lượng và chất lượng, các bạn sinh viên luôn có cơ hội vừa học lý thuyết, vừa đi thực tế chuyên ngành tại chính các cơ quan, doanh nghiệp giảng viên đang công tác. Đó chính là cơ hội để các bạn làm quen với môi trường làm việc, với đồng nghiệp của mình trong tương lai và có thể lựa chọn để thực tập, làm việc nếu thấy phù hợp.

Đội ngũ giảng viên trong khoa vừa chịu trách nhiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học các lĩnh vực chuyên môn, vừa là các cố vấn học tập của sinh viên. Thầy Cô sẽ là những người đồng hành cùng các bạn, giải đáp những thắc mắc, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

 

Từ khóa: