BÀI BÁO KHOA HỌC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 09-04-2018

Một số Bài báo khoa học và buổi sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề của Khoa Truyền thông từ năm 2010 - 2016


Tên các công trình và giáo trình của Khoa Truyền thông

Số TT

Tên công trình

Loại

Tác giả/Chủ biên

Năm hoàn thành

Ghi chú

 1.  

Phương tiện truyền thông mới

Tài liệu dịch

- Natalie Fenton

- Biên dịch: Nguyễn Thị Huệ

2010

Đã xuất bản thành sách lưu hành nội bộ

 1.  

Lý thuyết Truyền thông Văn hoá

Giáo trình cấp Bộ

Phạm Lan Hương và nhóm tác giả

2016

Đã nghiệm thu cấp trường

 1.  

Giáo dục truyền thông thế kỷ 21 – Đương đầu với những thách thức của Văn hoá tham gia

Đề tài cấp trường (tài liệu dịch)

Nguyễn Kim Hương và nhóm biên dịch

2015

Đã nghiệm thu cấp trường

 

Một số các buổi sinh hoạt ngoại khoá của Khoa Truyền thông đã tổ chức

SốTT

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Chuyên gia

Ngày tổ chức

 1.  

Lớp tập huấn Truyền thông “Truyền thông thay đổi xã hội, Kinh tế truyền thông, Phương pháp nghiên cứu”

Trường Đại học Silpakorn – Thái Lan

TS.Kenvin

24-26/2 năm 2014

 1.  

Lớp tập huấn “Công chúng truyền thông”

//

TS. John Stiles

Từ ngày 3-6/6/2014

 1.  

Buổi nói chuyện chuyên đề “Toàn cầu hoá và Báo chí”

//

TS.Nguyễn Đức An

Trường Đại học Bournemouth – Anh Quốc  

 

Năm 2014

 1.  

Lớp tập huấn “Lý thuyết truyền thông và Văn hoá”

//

TS. Đỗ Anh Đức

Tháng 12/2014

 1.  

Lớp tập huấn “Nghiệp vụ báo chí và Nghiên cứu truyền thông”

//

TS. Lê Thanh Hải

Tháng 11/2015

 1.  

Tham quan thực tế - định hướng nghề nghiệp tại công ty Lasta, Truyền hình An Viên, HK Film

Phối hợp với các công ty nhằm định hướng nghề nghiệp cho tân sinh viên

 

Tháng 4/2013

 1.  

Tham quan thực tế quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông tại Trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn Sifs

Trường Điện Ảnh Quốc tế Sài Gòn

 

Tháng 12/2014

 1.  

Buổi định hướng nghề nghiệp “Nghề nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình”

Trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn

- Bà Hoàng Thị Thanh Hằng – Phó Giám đốc kênh FBNC

- Ông Jordi Sole – Giám đốc Trường SIFS

- Bà Dương Nữ Khánh Thương – Giám đốc đào tạo SIFS

30/12/2014

 1.  

Buổi định hướng nghề nghiệp “Con đường PR”

Công ty Ngòi bút Việt

Ths.Lê Trần Bảo Phương – chuyên gia PR

8/12/2015

10

Buổi định hướng Phương pháp học tiếng Anh dành cho sinh viên

Imagine Academy

- Thầy Phan Gia Phú - Cố vấn giáo dục của Imagine Academy

- Thầy Võ Trọng Phúc Giám đốc đào tạo

5/4/2016

11

Buổi định hướng nghề nghiệp “Kỹ năng cho sinh viên sắp ra trường”

Công ty Adecco và Manpower – Hai công ty đa quốc gia về cung cấp nguồn nhân lực

- Ông Sơn Nguyễn – Giám đốc phát triển kinh doanh Manpower

- Bà Huỳnh Trúc Ngân – Quản lý nhân sự Adecco

14/4/2016

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN