Album: TỦ SÁCH MẦM XANH

Khoa Truyền thông xây dựng Tủ sách Mầm xanh cho trẻ em tại Long Khánh.