Album: LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA KHOA TRUYỀN THÔNG VÀ DOANH NGHIỆP

Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức cuộc thi "Sinh viên văn hóa - Nhận diện thương hiệu" và Lễ ký kết hợp tác giữa Khoa Truyền thông với Sphinx Tech Multimedia và Công ty cổ phần Truyền thông Người nổi tiếng vào ngày 11/6/2019 tại Cơ sở 2 - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.